top of page
פסיכודרמה - הגר רטנר
משק 19, מושב בני עטרות 60991
 טלפון: 052-3604836
 hagar@hagar-psychodrama.com

פסיכודרמה לילדים ולנוער

"מילים הן לעיתים רחוקות יעילות לבעיותיו של הילד.
כשהילד עובד על בעיותיו, כשחקן על הבמה,
כך הוא יכול לשקף את בעיותיו טוב יותר"
                                                                     ברנדט הואי 


פסיכודרמה עוזרת לילדים ולנוער לבטא בצורה חופשית יותר את אשר על ליבם. השימוש בפסיכודרמה כטיפול רגשי לילדים ונוער מתרחש במרחב קסום ומוגן, בו הכל אפשרי. אני שמה דגש על מוגנות וסודיות הטיפול הרגשי, כדי לאפשר לילד או לנער לבטא את כל תחושותיו ורגשותיו מבלי לחשוש, אם במסגרת פרטנית או במסגרת קבוצתית.  


השפה של הילד היא שפת המשחק, לכן מתקיים בחדר איזון עדין בין תפקידי כמטפלת / מפרשת / משקפת, לבין תפקידי כחברה למשחק.
פסיכודרמה לילדים מאפשרת להביע רגשות ולהתבטא בשפתם - שפת המשחק - play ומהווה טיפול רגשי לילדים ונוער.


טיפול רגשי מסוג פסיכודרמה לילדים ולנוער הינו חוויה יצירתית ותהליכית, בו נפגש הילד / נער עם התכנים המעסיקים והמטרידים אותו, תוך חיבור לכוחות היצירה הנמצאים בו.
דרך המשחק והיצירה מעובדים התכנים ומתרחש תהליך של שינוי בתוך מסע יצירתי משותף.
בעבודה טיפולית עם נוער, אני נפגשת, לעיתים קרובות, עם נערים ונערות במהלכו של גיל התבגרות מרדני, מתנגד ו/או מסתגר. כלי הפסיכודרמה מאפשרים לי להשתמש בשיטות שעוקפות את ההגנות ומקדמות ומאפשרות תהליכי שינוי.


כל תהליך של טיפול רגשי, אם במסגרת פסיכודרמה לילדים ונוער בצורה פרטנית או במסגרת קבוצת פסיכודרמה לילדים ונוער, מותאם למטופל הספציפי ופוגש אותו במקום הייחודי בו הוא נמצא. לעתים, נעדיף קבוצת פסיכודרמה שתעזור ללמוד מיומנויות חברתיות, חרדות וקשיים חברתיים.


במפגש עם כל מטופל במסגרת טיפול רגשי, נוצר מרחב ייחודי המותאם לעולמו ושפתו של הילד / נער.
בתוך תהליך העבודה מושם דגש משמעותי על כוחותיו של הילד.
תפקיד ההורים בתהליך הטיפולי.

bottom of page