top of page
פסיכודרמה - הגר רטנר
משק 19, מושב בני עטרות 60991
 טלפון: 052-3604836
 hagar@hagar-psychodrama.com

הדרכת הורים במסגרת פסיכודרמה

עבודת פסיכודרמה עם ילדים ונוער חייבת להיות מערכתית, על-מנת שיתרחש שינוי משמעותי.
הקשר והתקשורת עם ההורים עומד בבסיס הצלחת הטיפול.


בתחילת הטיפול, מטרת מפגשי ההורים, הינה ליצור ברית, לאסוף מידע, להתרשם הדדית, ליצור קרקע משותפת, עליה יוכל הילד / הנער המטופל לצעוד בדרך לשינוי ולהחליט על שיטת הטיפול (פסיכודרמה פרטנית או קבוצת פסיכודרמה).


לכל אורך התהליך נערכים מפגשי הורים אחת לכמה שבועות ו/או על-פי הצורך, לצורך דיווח הדדי ולעבוד ביחד לקראת השינוי המצופה.
כמו-כן נעשית בשיתוף ההורים עבודה וקשר עם המערכות השונות בחיי הילד / הנער (גן / ביה"ס) עפ"י הצורך ובאישור והסכמת ההורים.

bottom of page